Bijbel binnen bereik

Hoe vanzelfsprekend is het voor jou dat je een Bijbel in huis hebt? Herinner je je nog een bemoedigend gedeelte dat je las in je Bijbel? Bij deze Jeugdwerkactie staat de Bijbel centraal. Alle drie de doelen zijn gericht op Bijbelgebruik. Doet jouw JV ook weer mee?

Projectdoelen

ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten)

In Guinee wordt hard gewerkt aan de Bijbelvertaling in de Mogofin-taal. Nadat door zendingswerkers van ZGG de taal op schrift werd gezet, is het vertaalwerk begonnen. Peter de Niet is uitgezonden als begeleider van het Bijbelvertaalwerk.

Inmiddels zijn er al veel Bijbelboeken vertaald en spannen de andere zendingswerkers zich in om die onder de Mogofin-bevolking te verspreiden. Deze Bijbelboeken zijn al uitgegeven: Genesis, Exodus, Leviticus, Ruth, de helft van Psalmen, Jona, Lukas, Johannes, Handelingen, Filippenzen, 1&2 Thessalonicenzen, 1 Timotheüs, 1 Petrus, Jakobus.

EVGG (Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten)

Wat dichter bij huis heeft EVGG plannen om de Bijbelverhalen van Jos Kardol te bundelen in een kinderbijbel. Deze Bijbelverhalen zijn speciaal geschreven voor het kinderevangelisatiewerk. Daarnaast heeft EVGG de brochure ‘De Bijbel in een notendop’ ontwikkeld. Hierin wordt de kern van het christelijke geloof verteld. Beiden uitgaven dragen bij aan het begrijpelijk maken van de Bijbel, voor jong en oud.

JBGG (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten)

Het derde doel is de Jeugdbond. We hebben hiervoor twee projecten aangewezen. De eerste is het geven van de (regionale) training ‘Bijbellezen met jongeren’ aan leidinggevenden en ambtsdragers. De tweede is het maken van een dagelijkse podcast en bijbelstudievideo’s op ons platform daniëlonline.nu. Hoe mooi zou het zijn als door deze actie de Bijbel gelezen én begrepen wordt. En als je de Bijbel op waarde schat, draag je ook de verspreiding ervan een warm hart toe.

Financiële verantwoording

Het streefbedrag voor deze actie is 600.000 euro. We hebben de verschillende doelen gevraagd naar een richtbedrag. Daaruit blijkt dat EVGG 100.000 euro nodig heeft, ZGG 150.000 euro en de Jeugdbond 350.000 euro.

Het bedrag voor de Jeugdbond is fors hoger dan die van de andere twee doelen. Dat klopt. Echter: de Jeugdbond draagt alle kosten van de actie. Die komen in mindering op dit bedrag. Daarnaast gebruiken we het geld niet in één keer: we verdelen het over drie jaar, tot het jaar waarop we weer actie gaan voeren. Dat betekent dat er, na aftrek van de kosten, zo’n 100.000 euro per jaar overblijft.

Uiteraard hopen we met elkaar meer geld op te halen dan het streefbedrag. Alles wat meer binnenkomt, zullen we naar rato verdelen over de drie actiedoelen.