De Jeugdwerkactie Bijbel binnen bereik moet de gemeenten in. Om je daarbij te helpen stellen wij graag de materialen die wij ontwikkeld hebben ter beschikking. Je kunt deze hier per soort materiaal vinden:

Logo en vormgeving

Hieronder kan je het logo van de Jeugdwerkactie downloaden. 

PR materiaal

Hieronder kun je PR materiaal downloaden zoals de poster en flyer van de actie.

Videomateriaal

PowerPoint presentaties actiedoelen + verwerking

Met dit materiaal kan jij als leidinggevende een presentatie geven over de actiedoelen van de Jeugdwerkactie. We hebben hiervoor een presentatie gemaakt inclusief spreektekst. Daarnaast zijn er een aantal verwerkingsvormen die hierbij gebruikt kunnen worden.