Samen in actie!

Een Jeugdwerkactie doen we met elkaar. Hoe kun jij je inzetten voor de actiedoelen rondom het thema ‘Bijbel binnen bereik’? Doe op de website inspiratie op om aan de slag te gaan!

Jeugd-werkactie 2023

ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten)

In Guinee wordt hard gewerkt aan de Bijbelvertaling in de Mogofin-taal. Nadat door zendingswerkers van ZGG de taal op schrift werd gezet, is het vertaalwerk begonnen. Peter de Niet is uitgezonden als begeleider van dit werk.

Lees verder

EVGG (Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten)

Wat dichter bij huis heeft EVGG plannen om de Bijbelverhalen van Jos Kardol te bundelen in een kinderbijbel. Deze Bijbelverhalen zijn speciaal geschreven voor het kinderevangelisatiewerk.

Lees verder

JBGG (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten)

Het laatste doel is de Jeugdbond zelf. We hebben hiervoor twee projecten aangewezen. De ene is het geven van de (regionale) training ‘Bijbellezen met jongeren’ aan leidinggevenden en ambtsdragers.

Lees verder

Agenda

Hier kan je van alles vinden over activiteiten die gepland staan. Ook jouw activiteit kan in de agenda worden geplaatst! Mail deze naar actie@jbgg.nl. We zien je graag bij één van de activiteiten.