Op het Daniël Jongerenevent van afgelopen vrijdag 14 juni is de opbrengst bekendgemaakt van de Jeugdwerkactie Bijbel binnen bereik. 

Met de actie is het prachtige bedrag van €815.376,00 opgehaald! Na de Heere zeggen we iedereen die actie gevoerd heeft hartelijk dank voor de inzet!

Je begrijpt, er zijn ook kosten gemaakt om deze actie mogelijk te maken. Denk aan de inkoop van actieproducten, de website, werkmateriaal en PR. Ook zijn er een hoop uren in de actie gaan zitten. Hierdoor is een nettobedrag ontstaan van €665.000,00. Dit is fors hoger dan het streefbedrag van €550.000,00! Deze bedragen zijn verdeeld over de organisaties.